Marsas Šaulyje. Laikas kai būsime aktyvūs ir optimistiški

Marsas Šaulio zodiako ženklu žygiuos nuo lapkričio 24 d. iki 2024 m. sausio 4 d.

Po skorpioniškų bėdų ir pareigų Marsas ištrūksta į laisvę. Šaulio valdovas Jupiteris suteikia Marsui plačią erdvę veiklai, tuo jis ir skuba pasinaudoti. Pradedama domėtis pasauliniais istorijos ir kultūros klodais, religija, dvasinėmis vertybėmis. Daugelis išsiruošia į turistines keliones, tolimus kraštus, važiuoja dirbti į užsienį.

Tokiu laiku kuriami grandioziniai planai, gimsta globaliniai projektai. Ne visi jie bus įgyvendinti, tačiau dauguma bus pradėti. Įkuriami nauji susivienijimai, ieškoma naujų prekių ir paslaugų realizacijos galimybių  ne vien savo šalyje, bet ir užsienyje.

Marso tranzito per Šaulį  metu labai palanku ieškoti partnerių užsienyje ar pradėti su jais bendradarbiauti, tinkamas laikas bendriems moksliniams eksperimentams, tarpvalstybinių švenčių ar sporto renginių  organizavimui.

Tai rekordų laikas tiek darbo, tiek sporto sferose. Žmonės noriai prisideda  prie šių renginių organizavimo, o sirgaliai gausiai užpildo tokių renginių arenas.

Geras laikas suvažiavimams, konferencijoms, moksliniams seminarams, simpoziumams ir t.t. – jų dalyviai noriai dalinasi žiniomis ir patirtimi.

Veikla pradėta Marso tranzito per Šaulį metu turi tendenciją vystytis ir plėstis.

Politikai tokiu laiku aktyviai veda priešrinkiminę kovą, klausytojų ir bendražygių jiems netrūksta, mitingai, susirinkimai, susitikimai su rinkėjais vyksta audringai, daugelis stengiasi išsakyti savo nuomonę, dažnai gimsta karšti ginčai, visgi po šių renginių dalyviai išsiskirsto patenkinti vienas kitu ir savimi.

Žmonės tokiu laiku būna aktyvūs, džiaugsmingi, optimistiški, į ateitį žvelgiantys su viltimi.

Neigiami Marso aspektai Šaulyje gali pasireikšti tuo, kad kartais norima aprėpti neaprėpiamą, imamasi darbo ne pagal savo jėgas. Pervertinamos galimybės ir neįvertinami konkurentai bei priešai. Marsui Šaulyje visur būdingas pompastiškumas. Tai pasireiškia iškilmingais ritualais, aistringomis kalbomis, garsiais lozungais ir gausiais pažadais apie būsimą šviesų rytojų. Tokiu laiku žadama daugiau, nei galima padaryti, vienu metu griebiamasi kelių darbų. Galimi konfliktai dėl skirtingo požiūrio religiniais, nacionaliniais klausimais.