Planetų reikšmė. Neptūnas

Neptūnas

 

Neptūnas

Neptūnas

Transcendentinė laisvė;

unifikacija;

laisvė nuo ego.

Noras pabėgti nuo vidinių savojo “aš” apribojimų ir materialaus pasaulio.
Poreikis jausti vienybę su gyvenimu;

visiško susiliejimo su absoliutu poreikis.

Susijungimas su absoliutu;

dvasinės patirties suvokimas;

visaapimantis gailestingumas;

idealo siekimas.

 
Atitrūkimas nuo gyvenimo tikrovės;

atsakomybės vengimas;

savo giluminių poreikių atsisakymas;

nuojautos ir intuicijos ignoravimas;

nenoras įsipareigoti.

Stephen Arroyo Astrologija, psihologijaPagal Stephen Arroyo