Planetų funkcijos zodiako ženkluose

planetų funkcijos

Planetos zodiako ženkluose interpretuojamos pagal jų funkcijas tokia seka:

I. Pagrindiniai asmeniniai faktoriai

Sąmoningai valdomi veiksniai

SaulėSaulė: kokiu žmogumi jis yra (būties tonas) ir kaip jis suvokia gyvenimą.

 

MėnulisMėnulis: kaip žmogus reaguoja emociškai.

 

MerkurijusMerkurijus: kaip žmogus bendrauja ir galvoja.

 

 

VeneraVenera: kaip žmogus rodo jausmus ir jaučiasi įvertintas.

 

MarsasMarsas: kaip žmogus gina savo teises ir išreišia savo norus.

 

II. Kolektyviniai veiksniai

Būties padėtis

JupiterisJupiteris: kaip žmogus siekia tobulėti ir kaip jaučia tikėjimą gyvenimu.

 

SaturnasSaturnas: kaip žmogus siekia įsitvirtinti ir išlaikyti pasiektą poziciją per pastangas.

 

III. Transpersoniniai veiksniai

Energijos transformavimas

UranasUrano, NeptūnasNeptūno, PlutonasPlutono

 

 

padėtis zodiako ženkle nurodo kartos poziciją, individualiame gimimo horoskope jų padėtis yra reikšminga tik būstuose ir aspektuose su asmeninėmis planetomis. Šių transsaturninių planetų aspektai į asmenines planetas parodo, kaip žmogus yra linkęs keisti savo aplinką ir kaip jis gali keisti save patį.

Pagal psichologą Karlą Gustavą Jungą transsaturninės planetos yra siejamos su kolektyvinės pasąmonės funkcionalinėmis madomis, o Mėnulis ir Saturnas atspindi struktūrinius elgsenos modelius ir individo pasąmonės poreikius.

MėnulisMėnulis simbolizuoja nematerialius emocinius saugumo poreikius, susijusius su motina (vidinis palaikymas),

 

SaturnasSaturnas simbolizuoja aiškiai suvokiamus materialius saugumo poreikius, susijusius su tėvu (išorinė parama).

 

Stephen Arroyo

Stephen Arroyo Astrologija, psihologija