Dvylikos astrologinių būstų reikšmės

12 būstų

 

I būstas

 • Sąmoningumas, iniciatyva, asmeniniai interesai, pastangos judėti į priekį, nauji projektai.
 • Asmenybė, mano “Aš”, charakteris, energetinis organizmo lygmuo, vitališkumas, imunitetas, poreikiai, įpročiai, temperamentas.
 • Pats žmogus, jo sveikata, fizinis kūnas, išvaizda, kūno sudėjimas, viskas, kas liečia žmogų bendrai.

 

II būstas

 • Intelektualinės ir dvasinė vertybės, tai kas brangiausia, savigarba, autorinės teisės.
 • Prieraišumas, gyvenimo tvarkymo metodai, darbai, santykis su vertybėmis, talentai.
 • Materialinės vertybės, turtas, resursai, kilnojamoji nuosavybė, pinigai, pelnas, viskas, ką žmogus valdo, gebėjimas užsidirbti, praktinis ko nors panaudojimas.

 

III būstas

 • Visi informacinių mainų būdai ir priemonės, mokymasis, faktų rinkimas, informacijos skleidimas, bendravimas, pradinis mokslas, konkrečios žinios.
 • Įgūdžių įgijimas, kontaktavimas.
 • Artima aplinka, broliai, seserys, kaimynai, bičiuliai, trumpos išvykos, komandiruotės, amatininkai, artimi giminaičiai (išskyrus tėvus ir vaikus), bet kokio tipo transportas, meilužiai (paviršutiniški), smulki komercija, dokumentai, sutartys.

 

IV būstas

 • Asmeniniai veiksmai, autoritetas šeimoje.
 • Saugumas, pažeidžiamumas.
 • Namai, šeima,vienas iš tėvų (mama/tėvas), namų reikalai, visų darbų pabaiga, nekilnojamoji nuosavybė, protėviai, namų židinys, tėvynė, istorija, etnokultūra, gyvenamoji vieta, pastojimas, nėštumas, motinystė.

 

V būstas

 • Saviraška, kūrybinė saviraiška, entuziazmas, iniciatyva.
 • Romantiška meilė, malonumai, pramogos, artistiškumas, verslumas, sumanumas, azartiškumas, rizika (be grėsmės gyvybei).
 • Žaidimai, spekuliacijos, sportas, hobiai, loterija, akcijos, varžybos, poilsis, šventės, linksmybės, kūrybinės saviraiškos rezultatai – knygos, paveikslai ir t.t., šou, teatras; vaikai, meilės santykiai be įsipareigojimų.

 

VI būstas

 • Funkcionavimo efektyvumas, pavaldinių santykiai, metodiškumas.
 • Priklausomybė, pagarbos rodymas esantiems aukštesnėse pareigose, kasdienės pareigos, tinkamo funkcionavimo reguliavimas, komfortas, pareigos jausmas.
 • Tarnyba, kruopštus darbas savo darbdaviams, darbas benrąja prasme, paklusnumas, bendradarbiai, patarnautojai, organizuotas darbas, gydytojai, organizmo sveikata, kaip darnus priklausomas sistemų ir organų funkcionavimas, liga kaip funkcionavimo pažeidimas, gydymo veikla ir gydymo priemonės, tame tarpe medikamentai ir gydymo bei maitinimosi režimas, naminiai gyvūnai, maistas ir rūbai jų pragmatišku aspektu, indai ir įrankiai, sporto klubai, kūno kultūra, kūno priežiūra, kūno tobulinimas.

 

VII būstas

 • Mano atspindys kituose žmonėse, partnerystė plačiąja prasme, tarpusavio vienas kito papildymas.
 • Draugiškos paramos jautimas, tarpusavio supratimas.
 • Partneris santuokoje, darbe, bendra veikla, oponentas, varžovas, konkurentas, viešas priešas, kiti žmonės, kolegos darbe, oficialiai įforminti santykiai numatantys kokius nors įsipareigojimus.

 

VIII būstas

 • Transformacija, atgimimas, persitvarkymas, psichoanalizė, okultizmas.
 • Įžvalgumas, rizika, visiškas pasinėrimas į kažką, kaltės jausmas, pavydas, ir kiti sunkiai kontroliuojami jausmai kitiems žmonėms, reikalaujantys didelio darbo su savimi, su savo vidumi, dvasingumas.
 • Materialinės partnerio vertybės, kitų žmonių pinigai, bankai, mokesčiai, skolos, paskolinti pinigai, draudimas, paveldėjimas, testamenas, dovanos iš kitų, honorarai, suvienytas kapitalas, kokybiški pokyčiai, mirtis, seksas kaip giminės tęsimas, chirurginės operacijos, emocinės krizės.

 

IX būstas

 • Pasaulėžiūra, aukštasis išsilavinimas, religija, filosofija, organizuotos žinios – mokslas, astrologija kaip mokslas, sąlyginumas, visuomenėje priimti įstatymai, etinės normos, tikėjimas, kitų tautų kultūros.
 • Ryšiai su užsieniu ir tolimais rajonais, moralinės-dorovinės nuostatos.
 • Kelionės, išvykos į užsienį, tolimos šalys, tarptautiniai finansai ir prekyba, užsieniečiai plačiąja prasme, dvasininkija, bažnyčia, advokatai, normų vykdymo stebėjimas, ritualai, suteikiantys teisėtumą, viskas, kas yra aukštai ar toli, mokytojai, guru.

 

X būstas

 • Socialinių laiptų pakopa, kurią užima žmogus, karjera, profesija, statusas, rangas, pareigos, tikslas.
 • Autoritetas, prestižas, ambicijos, kaip mus priima visuomenė, ką apie mane mano sociume, su kuriuo aš susijęs, šlovė, garbė, karjera.
 • Aukštesnio rango žmonės, viršininkai, darbdaviai, oficialūs asmenys, vyriausybė, prezidentas, įstaigos, administracija, valstybinės įstaigos, vienas iš tėvų (mama/tėvas).

 

XI būstas

 • Viltys, svajonės, ateities planai, siekiai, išėjimas į aukštesnius sąmonės lygmenis.
 • Laisvi netradiciniai tarpusavio santykiai, visuomeniškas gyvenimas, neformalūs kontaktai.
 • Draugai, grupės, klubai, bendravimas, konsultavimas, humanitarinė veikla, visuomenė, bendraminčiai, visa tai, kas teikia nesavanaudišką pagalbą – mecenatai, labdarystė, globa, astrologija.

 

XII būstas

 • Beasmenis tarnavimas, gailestingumas, savęs aukojimas, savęs atsižadėjimas, savęs apribojimas, labdarystė, poezija, kūryba, dvasingumas, ezoterika, psichologija.
 • Siekimas susilieti, išėjimas į savo vidinį pasaulį, gebėjimas užjausti, baimės, nesėkmės, nuoskaudos, prislėgta nuotaika, liūdesys.
 • Apribojimai, izoliacija, viskas slapta, šventa, izoliacijos vieta, kalėjimai, ligoninės, prieglaudos, hospitalizacija, neįgalus žmogus, našlystė, emigracija.

Astrologinių būstų reikšmių interpretacijas pagal garsią astrologę Afgustiną Semenko surašė jos mokinys Aleksandr Kolesnikov.