Su naujais astrologiniais Jupiterio metais!

Visas astrologinis pasaulis labai laukia savo profesinės šventės ir tikrosios Naujųjų metų pradžios.

Kovo 20 dieną, sekmadienį 17:33 val. Lietuvos laiku, Saulė įžengs į Avino zodiako ženklą, paskelbdama apie Naujųjų astronominių ir astrologinių metų pradžią. Tai pavasario lygiadienis, kada susilygina diena su naktimi ir prasideda astronominis pavasaris.

Laikas tikrai šventiškas ir daug žadantis. Iš tiesų juk baigėsi žiema. Prasideda tikras pavasaris, atgimimas –  atsiveria naujos galimybės, galime vėl bandyti dar kartą įgyvendinti savo idėjas su nauja energija ir praeityje įgyta patirtimi.

Saulė pirmajame zodiako ženkle Avine visada išreiškia save naujomis idėjomis, naujomis perspektyvomis, palaiko drąsius ir ryžtingus projektus, suteikia galingą impulsą naujam gyvenimui, augimui ir vystymuisi. Kartu su Saule Avine mes žengiame į naują ir svarbų evoliucijos ir transformacijos laikotarpį.

Tai ieškojimų, svajonių ir naujų horizontų atradimo, galimybių kiekvienam pakilti į naują vystymosi etapą, tobulinti ir atskleisti savo unikalius sugebėjimus ir talentus laikas.

Po ypač sunkių Saturno metų pagal Magų žvaigždę laikotarpį nuo 2022.03.20. iki 2023.03.20. valdys Jupiterio planeta.

Jupiteris – pati didžiausia Saulės sistemos planeta, simbolizuoja tikėjimą, gyvenimo džiaugsmą, augimą, optimizmą, sėkmę, dosnumą, kilnumą, didžiadvasiškumą ir pagarbą.

Astrologai Jupiterį dažnai vadina „antrąja Saule“, priskirdami šiai planetai sėkmės nešėjo, mecenato, rėmėjo vaidmenį.

Jupiterio ciklas apie 12 metų, t.y. kas 12 metų Jupiteris grįžta į tą patį zodiako ženklą, kuriame jis buvo mūsų gimimo metu, suteikdamas naujas galimybes mūsų asmenybės tobulėjimui ir vystymuisi.

Jupiteris atsakingas už mūsų gebėjimą bendrauti su kitais žmonėmis, už mūsų veiklą viešumoje, už santykius su nustatytomis taisyklėmis, įstatymais.

Jupiteris – aktyvi planeta, suteikianti žmogui daug jėgų ir galimybių įgyvendinti savo sumanymus ir naujus projektus.

Jupiterio metais galime sulaukti:

 • humanizmo ir meilės žmogui idėjų stiprėjimo visuomenėje,
 • žmonių esančių valdžioje autoriteto didėjimo,
 • tikėjimo, optimizmo ateitimi, moralės normų ir kultūringumo poreikio visuomenėje augimo,
 • žmonių sąmoningumo, pasaulėžiūros plėtros,
 • visuomeninių judėjimų aktyvumo,
 • žmonių teisių gynimo, teisingumo poriekio didėjimo,
 • tarptautinio bendradarbavimo plėtros,
 • sporto ir fizinės kultūros aktyvesniu vystymosi,
 • turizmo ir kelionių sferos plėtros,
 • nuodugniu kitų tautų tradicijų ir kalbų studijavimo,
 • progresyvaus aukštojo mokslo vystymosi.

Šiems metams Jupiteris apibrėš mūsų perspektyvas ir sėkmės galimybes, nurodys, kaip mums, siekiant užsibrėžto tikslo, geriausiai  panaudoti savo protinius, išsilavinimo, intelektualinius, tikėjimo ar filosofinius sugebėjimus.

Pagrindiniai, svarbiausi šių metų įvykiai bus siejami su galimybe padaryti puikią karjerą, pakilti karjeros laiptais. Galime sutikti svarbius mums žmones –  sponsorius, mecenatus, rėmėjus, kurie padės realizuoti mūsų sumanymus ar naujus projektus.

Kūrybingiems žmonėms Jupiteris padės knygų leidyboje, mokslinių darbų publikavime, lektoriams paskaitų skaitymui, ryšiams su užsienio partneriais, atvers didesnes perspektyvas komercinėje veikloje.

Sėkmė taip pat lydės tuos, kurių darbas susietas su religija, teise, pedagogika, aukštuoju mokslu, turizmo veikla, žemdirbius ir tuos, kas saugo mūsų valstybės sienas.

Padidės susidomėjimas politika. Užsitarnavusieji gerą vardą, visuomenės pagarbą gali būti išrenkami į miesto deputatus ar parlamentą.

Taps aktuali netradicinė medicina: pradėsime sąmoningai ir apgalvotai naudotis jos atradimais, patirtimi ir patarimais.

Šie metai praplės mums galimybes daugiau užsidirbti, papildyti savo pajamas, pagerinti savo gyvenimo kokybę.

Verslo žmonėms atsiras puikios galimybės praplėsti savo veiklą užsienyje, sudaryti naudingus, perspektyvius kontraktus.

Tačiau reikėtų viską daryti pamatuotai, nes per didelis entuziazmas, dideli užmojai gali pakišti mums koją ir rezultatas gali būti ne toks, kokio tikėjomės.

Šeima šiais metais taps labai svarbi, žmonės vėl prisimins tradicijų vertę. Gyvenantys nesusituokę pakeis savo statusą, užregistruodami santykius oficialiai. Madoje bus šeimyninis verslas.

Populiarios taps pažintys su nuotakomis ir jaunikiais iš užsienio.

Tiek naujos, tiek senos pažintys šiuo laikotarpiu gali peraugti į rimtus vedybinius santykius.

Šiais Jupiterio metais visi užmegzti santykiai ir vedybos bus laimingos ir tvirtos, o gimę vaikai turės aukštą dvasinį ir moralinį potencialą.

Su Naujaisiais Jupiterio metais! Linkiu visiems kuo didžiausios sėkmės!